Amorteringsfritt privatlån upp till 12 månader – Svea Ekonomi

Svea Ekonomi - Amorteringsfritt upp till 12 månader
Svea Ekonomi

Svea Ekonomi ”Bästa Privatlånet” på tre punkter:

  • Amorteringsfritt i upp till 12 månader
  • Räntegaranti
  • Låneskydd (Valfritt tillval)
De allra flesta privatlån ska börja återbetalas redan en månad efter att lånet utbetalats. Sedan ska amortering och ränta betalas varje månad till lånet är återbetalt.

Samtidigt är ofta ekonomin som mest ansträngd när ett lån tecknas. För många vore det bekvämt att ha amorteringsfritt lån under de första månaderna. Svea Ekonomi är en av de mycket få kreditgivarna som erbjuder detta.

När du tecknar lånet väljer du själv om du vill ha 0, 3, 6 eller 12 amorteringsfria månader i början av lånetiden. Under denna period betalar du enbart räntekostnaden vilket gör månadsbetalningen blir betydligt lägre än om du även måste amortera – Snyggt gjort av Svea Ekonomi.

Varför är det viktigt?

Det bästa privatlånet är alltid lånet med lägst ränta – och som passar din ekonomiska situation. Har du för tillfället en ansträngd ekonomi kan det vara svårt med en månadsbetalning på ett par tusen kronor per månad i början av låneperioden. Att då istället bara behöva betala räntan blir en mer hanterbar situation.

MEN … räkna alltid på lånet och se om du kan hantera den förhöjda lånekostnaden efter den räntefria perioden. Det är lätt att enbart se på den “låga månadsbetalningen” som amorteringsfritt lån skapar. Men efter perioden blir ju det ett högre belopp.

Exempel:

Du behöver låna 100 000 kr och väljer en amorteringstid på 5 år. Eftersom du har svag ekonomi nu men förväntar dig en bättre situation om 12 månader väljer du 12 månaders amorteringsfri tid.

Under de 12 första månaderna betalar du enbart räntekostnaden 658 kr (om räntan är 7,9%) varpå du efter 12 månader betalar 2023 kr. Allt enligt uträkningar på deras egen hemsida. Det är alltså stor skillnad på storleken på månadsbetalningen under amorteringsfria tiden och därefter.

Bästa privatlånet – Med räntegaranti

Svea Ekonomi har flera olika privatlån vilka är anpassade till olika målgrupper. Lånet som de kallar för “Konsumtionslånet” är ett klassiskt privatlån för dig utan betalningsanmärkningar. Om du tecknar detta lån får du automatiskt “Räntegaranti”. Det betyder att om först tecknar lånet och sedan blir erbjuden ett lån från annan långivare med lägre effektiv ränta så kommer Svea Ekonomi sänka räntan.

För att kunna utnyttja garantin krävs exempelvis att bättre räntevillkor ges från svensk kreditgivare samt att det är på exakt samma belopp och amorteringstid (utan några tillfälliga rabatter). För att kunna utnyttja garantin krävs det även att du fått bättre effektiv ränta hos konkurrerande kreditbolag och påtalat detta för Svea Ekonomi inom fem dagar efter att Svea Ekonomi beviljat lånet. Som lägst kan däremot den effektiva ränta inte sänkas mer än till Svea Ekonomis lägsta ränta.

Varför är det viktigt?

Det är alltid viktigt att sträva efter så låg ränta som möjligt. Däremot är det inte så viktigt med räntegaranti som man vid första anblicken kan tycka. Är det viktigt?

JA – Att ha så låg effektiv ränta på som möjligt är alltid eftersträvansvärt. Om du, inom fem dagar, hittar bättre ränta hos annan kreditgivare kan Svea Ekonomi sänka räntan. Ett enkelt och snabbt sätt att pressa räntan. Utnyttjar du erbjudandet får du även uppläggningsavgiften tillbaka.

NEJ – De absolut flesta privatlån i Sverige har rörlig ränta (även Svea Ekonomi). Lån med rörlig ränta får alltid återbetalas i förtid utan extra kostnad. Om du har ett lån hos Svea Ekonomi och sedan hittar bättre effektiv ränta hos annan aktör får du alltid (oavsett antal dagar efter att lånet tecknats) lösa lånet hos med det nya lånet. Det kallas att flytta privatlånet. Jämför därför alltid räntor på dina lån minst en gång per år för att pressa dina räntekostnader.

Svea Ekonomi