Amorteringskravet – Detta gäller

Från den 1:a juni 2016 gäller amorteringskrav på alla nya bolån som tecknas i Sverige. Amorteringskravet infördes för att minska efterfrågan på lån då både finansiella experter och politiker sett en ”skenande lånekultur”. Detta är något som i längden skulle kunna leda till en lånebubbla som spricker. I praktiken fanns alltså risken för en finansiell kris i landet vilket skulle påverkat hela ekonomin mycket hårt.

Den kris man ville undvika kan liknas med den finanskris som utlöstes i USA för några år sedan då allt för många inte klarade av att betala tillbaka sina bolån just på grund av en extremt hög belåning.

Amorteringskravet kan sammanfattas i två punkter.

Här ska direkt tilläggas att det finns små undantag från reglerna. Det kan exempelvis gälla vid skilsmässa eller dödsfall. Den som känner sig osäker bör alltid prata med sin bank om vad som gäller.

Amortera ner till 50%

De som har ett lån som innefattas av amorteringskravet måste i ett första skede amortera 2% ner till att belåningsgraden blir 70%. Med belåningsgrad menas hur mycket lån man har i förhållande till bostadens värde.

En bostad som värderats till 1000.000kr och där bostadsägaren har ett lån på 800.000kr har därmed en belåningsgrad på 80%.

Varje år måste därmed 2% av denna lånesumma betalas i amortering. På ett lån på 800.000kr innebär detta alltså en årlig amortering på 16.000kr.

Räkna på amorteringskravet

När sedan belåningsgraden är nere på 70% behöver man bara amortera 1% till det att belåningsgraden kommit ner till 50%.

Den som har lånet, som nämns ovan, behöver alltså först amortera 2% till att lånesumman blir 700 000 kr. Därefter kommer amorteringen vara 1% ner till att lånesumman är 500 000 kr. Därefter behöver inte någon amortering göras även om det alltid är bara att sakta men säkert amortera bort sitt lån.

Amortera på nya lån

Den andra stora regeln är att kravet enbart kommer innefattas på nya bolån. De som redan hade ett bolån när amorteringskravet började gälla kommer därmed inte att innefattas av det. I tidigare förslag gällande avdraget skulle däremot ett tilläggslån till bolånet utlösa att hela bolånet skulle hamna inom amorteringskravet. Men i maj 2016 kom Finansinspektionen med ett förslag som gjorde att detta inte längre skulle gälla.

Det är därmed enbart de som tecknar ett helt nytt bolån som innefattas av kravet. De som tar ett tilläggslån kan få andra amorteringslösningar som gör att det tidigare tagna bolånet inte behöver innefattas av amorteringskravet.