Avgifter på privatlån

Att förstå de olika avgifter som kan uppkomma med privatlån är viktigt för att kunna jämföra och välja det som är ekonomiskt bäst. Nedan presenteras de olika avgifterna samt varför den effektiva räntan bör användas i jämförelsen.

Ränta

Ränta är den största kostnaden för ett privatlån. Den presenteras i procent av lånesumman och beräknas på årsbasis. Om ett privatlån har 10 % i ränta förväntas alltså 10% av lånebeloppet betalas i räntekostnader under ett år. Detta förutsatt att inte lånebeloppet ändras löpande under detta år.

Exempel:

Ett privatlån har 15 % i ränta. En person väljer att låna 100 000 kronor. Under det första året kommer ränta betalas på 15 000 kronor förutsatt att någon amortering inte sker. Läs mer om ränta på privatlån

Aviavgift

Aviavgift kallas även för fakturaavgift och är en avgift som låntagaren har rätt att ta ut för att avisera betalning. En vanlig nivå är 25 – 50 kronor per månad. Det är däremot vanligt att långivare tar ut olika hög aviavgift beroende på betalningsalternativ. Det kan exempelvis vara gratis om autogiro väljs och kosta 49 kronor om pappersfaktura väljs.

Exempel:

Privatlånet i exemplet ovan, på 100 000 kronor, har en aviavgift på 40 kronor per månad. Det innebär att avikostnaden över ett år blir totalt 480 kronor.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift betalas för att lånet ska ”läggas upp”. Med andra ord förväntas denna kostnad bekosta lånföretagets administrativa arbete för att ge ett lån. Det är vanligt med nivåer på 100 – 500 kronor. Det vanligaste är att denna summan betalas på första fakturan men det kan även fördelas över första årets faktura.

Exempel:

Lånet, i exemplet ovan, har en uppläggningsavgift på 495 kronor. På den första fakturan behöver därmed låntagaren både betala ränta, aviavgift samt uppläggningsavgift. Läs mer om privatlån.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan summerar samtliga kostnader för ett lån, över ett år, och visar denna kostnad i procent. I korthet summeras därmed både ränta, aviavgift och uppläggningsavgift och divideras med lånebeloppet. Genom att jämföra effektiv ränta på olika lån blir det därmed tydligt vilken som faktiskt är billigast utifrån dess årskostnad.

Exempel:

Privatlånet ovan är på 100 000 kronor och 15% ränta. Därtill kommer en uppläggningsavgift på 490 kronor samt aviavgift på 40 kronor per månad. Den effektiv ränta blir därmed 17 – 18 % beroende på om återbetalning sker på ett eller två år.