Lägst ränta – Jämför!

Vad som är bästa privatlånet för dig behöver inte vara det bästa privatlånet för din vän. Allt beror på vad man prioriterar i val av bank eller kreditinstitut. Men en sak som väger mycket tungt (oftast tyngst) är räntan. För att få lägst ränta på privatlånet finns bara en väg att gå – Jämför!

Det finns två vägar att gå för att jämföra bankernas räntor. Antingen skickas en låneansökan in till 10-20 banker varpå man kan se vilken ränta de erbjuder och välja det bästa alternativet. Detta tar däremot både lång tid och har flera nackdelar. Att istället gå via en låneförmedlare är betydligt enklare. Den enskilt viktigaste rekommendationen för den som söker bäst ränta är därmed att jämföra via låneförmedlare.

Så jämför låneförmedlare privatlån

Några av de mer kända låneförmedlarna i Sverige är Lendo och Advisa men det finns en rad företag som bedriver denna verksamhet. Oavsett vilket företag som anlitas så är lånejämförelsen gratis. Bankerna betalar en viss summa till dessa företag vilket gör att privatpersonerna aldrig behöver betala för tjänsten.

Lägst ränta – Jämför!

  • Ansök lån via låneförmedlare

Första steget är att ansöka om ett lån via valfri låneförmedlare. I likhet med när man söker ett lån hos en bank anger man hur stort lånesumma som önskas samt önskad amorteringstid.

  • Kreditupplysning tas

Låneförmedlaren tar sedan en kreditupplysning på personen. Den information som personen har lämnat i sin låneansökan samt den information som framkommit vid kreditupplysningen sammanställs.

  • Bankerna får ge låneförslag

Alla information om låntagaren skickas från låneförmedlaren till de banker företaget samarbetar med. De stora låneförmedlarna brukar jämföra ca 20 – 30 banker och kreditgivare, några få har ett ännu större utbud. En rekommendation är att använda sig av Lendo, som är störst i Sverige, eller Advisa som är bland de största och har genuint bra rykte och betyg av sina kunder. Båda dessa låneförmedlare samarbetar med en mängd olika kreditgivare, det kan variera lite grann från tid till annan men oftast betydligt mer än 30 stycken banker och långivare.

Bankerna svarar på låneansökan utifrån vilket avtal de kan erbjuda. Alla dessa svar ”samlas ihop” av låneförmedlaren som sedan skickar dessa till den som genomfört låneansökan.

  • Hitta bästa räntan för dig

Samtliga låneförslag presenteras (oftast inom ett dygn) för personen som sedan får ta ställning till vilket låneförslag som känns bäst. Det finns inget krav på att teckna något lån utan detta ska ses som en helt gratis lånejämförelse. Personen har också fritt val gällande vilken bank som väljs – även om den med lägst ränta oftast väljs.

I och med att låneförmedlare (de större) jämför ca 20 – 30 eller fler banker mycket snabbt är detta den bästa vägen att gå för att hitta bäst ränta. Är man inte nöjd med den ränta som erbjuds kan alltid ansökan ske hos någon annan låneförmedlare. Orsaken är att de inte samarbetar med exakt samma banker.

Ränta och amorteringstid påverkar månadskostnad

Att jämföra bankernas räntor är första steget. Nästa är att välja amorteringstid för att få en hanterbar månadskostnad. Det går exempelvis att använda så kallade lånekalkylatorer där månadskostnad beräknas utifrån lånebelopp, ränta och amorteringstid.

Exempel 1

Herr Olsson vill låna 100 000 kronor och jämföra bankernas räntor. Han kommer fram till att Swedbank erbjuder bäst nivå och tecknar det med 3 års amorteringstid. Med ränta på 7 % blir hans månadskostnad 2972 kronor.

Exempel 2

Herr Olsson vill ha lägre månadskostnad och funderar på andra alternativ. Han kontaktar banken och ber om att få en amorteringstid på 7 år istället. Det gör att månadskostnaden sänks till 1274 kronor.

Som visas ovan är det viktigt att jämföra räntor – men ännu viktigare att välja en passande amorteringstid. Detta för att få en hanterbar månadskostnad.